socialnetwork

 

instagram

telegram

 

دوشنبه, 04 ارديبهشت 1396 ساعت 10:18

پرخاشگری در کودکان نوپا

در حدود ۲۰ ماهگی (کمی زودتر یا کمی دیرتر)، متوجه رفتارهایی مانند هل دادن، مشت زدن و لگد زدن در کودک خواهید شد.

این رفتارها معمولا زمانی اتفاق می افتند که اوضاع آن طور که کودک توقع دارد، پیش نمی رود

 

منتشرشده در روانشناسی