socialnetwork

 

instagram

telegram

 

سرآشپزهای ماهر با استفاده از تکنیک هایی علمی و بیشتر اوقات ساده می توانند طعم و مزه ای منحصر به فرد به غذاهایی بدهند که تنها در رستوران های ...

یک مطالعه علمی نشان داده حیوانات و گیاهان در حال هماهنگی خود با زندگی شهری هستند

منتشرشده در گیاهان و حیوانات