با عضویت در خبرنامه هیچ یک از مطالب سایت را از دست نخواهید داد و همیشه بروز خواهید بود.

آیا شما یک بدن هستید همراه با یک ذهن یا ذهنی هستید همراه با یک بدن؟!!! نظر شما چیه؟